ผอ.วอศ.ภักดีพณิชยการฯนำคณะก.ธ.จ.กำแพงเพชรจัดเสวนาผู้นำชุมชน

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร(ก.ธ.จ.)

    โดย ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร(ก.ธ.จ.) เรื่อง “บทบาทหน้าของก.ธ.จ.ประโยชน์ต่อสังคม” ให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการก.ธ.จ.จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นวิทยากรร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้นำชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 70 คน ได้รับการอำนวยความสะดวกจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดี.

    © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.